Home » Quyết đoán: Ra quyết định hiệu quả trong công việc và cuộc sống by Chip Heath
Quyết đoán: Ra quyết định hiệu quả trong công việc và cuộc sống Chip Heath

Quyết đoán: Ra quyết định hiệu quả trong công việc và cuộc sống

Chip Heath

Published
ISBN :
Paperback
364 pages
Enter answer

 About the Book 

Quyết đoán là cuốn sách kỹ năng, nói về những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định và phương thức ra quyết định nhằm vượt qua những yếu tố đó và có được quyết định hợp lý nhất.