Home » Dari Kuala ke Tanjung: Memoir Seorang Guru Melayu by Mohd Nor Long
Dari Kuala ke Tanjung: Memoir Seorang Guru Melayu Mohd Nor Long

Dari Kuala ke Tanjung: Memoir Seorang Guru Melayu

Mohd Nor Long

Published 2004
ISBN :
Paperback
421 pages
Enter answer

 About the Book 

Tiga puluh enam bab dalam buku ini memberikan pelukisan dalam enam bidang pendidikan, iaitu pembelajaran di sekolah rendah, pengajian di maktab dan universiti, pengajaran di sekolah menengah, pentadbiran sekolah menengah, kursus, seminar dan lawatanMoreTiga puluh enam bab dalam buku ini memberikan pelukisan dalam enam bidang pendidikan, iaitu pembelajaran di sekolah rendah, pengajian di maktab dan universiti, pengajaran di sekolah menengah, pentadbiran sekolah menengah, kursus, seminar dan lawatan sambil belajar dan pentadbiran pendidikan negari. Merangkaikan keenam-enam bidang ini ialah seorang insan yang lahir di tengah-tengah keluarga dan masyarakat miskin yang menerusi keazaman dan ketabahan yang telah berjaya mendaki mobiliti sosial. Bukanlah tidak ada kos yang harus dibayarnya dalam bentuk suka duka penghidupan yang dilaluinya. Walau bagaimanapun, dia telah membuktikannya. Pembaca yang membaca akan berasa seronok membaca buku ini bukan sahaja dari aspek fakta yang dibawanya, tetapi juga dari aspek rasa yang membalutinya.